среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ploty PCV na plot i furtkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz szczególnych wypadków.

Projekotwanie sztachetki z Winylu na plot i furtę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu do urzędu poza wyjątkowymi wypadkami.

Ploty PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenia PCV na plot i furtkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji oraz planowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do stawiania sztachety plastikowe na plot i bramę ze sztachet potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, jak zamierzane ploty z plastyku na plot i furtkę ze sztachet jest nieadekwatne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak planowane balaski PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий